Uslovi korištenja

Hvala vam što posećujete zvanični veb sajt Unity84. Vaš pristup i korišćenje Unity84 veb sajta (u daljem tekstu: Stranica) podložni su uslovima korišćenja i važećim zakonima koji uređuju ovu oblast.

Pristup Stranici podložan je sledećim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovoj Stranici isključivo su informativne svrhe i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim stranama.

Informacije objavljene od strane Ideas Business Lab d.o.o. (adresa: ul. Radnička bb, Novo Sarajevo, Kanton Sarajevo; e-mail: info@unity84.com) na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku unosa. Ideas Business Lab d.o.o. može u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodavati nove informacije na ovoj internet prezentaciji.

Vlasništvo nad sadržajem

Ceo sadržaj, uključujući tekstove, logotipe, grafike, slike, audio materijal i ostali materijal na Stranici (u daljem tekstu: sadržaj) autorsko je pravo Ideas Business Lab d.o.o. ili je postavljen na Internet Stranicu uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje sadržaja, osim kako je opisano u ovim uslovima korišćenja, strogo je zabranjeno bez pisanog odobrenja vlasnika sadržaja. Ideas Business Lab d.o.o. će zaštititi svoja autorska prava, prava intelektualnog vlasništva i druga povezana prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dopuštenoj zakonom, uključujući krivično gonjenje.

Ograđivanje od odgovornosti

Korišćenjem ove Stranice pristajete koristiti je na vlastiti rizik. Ideas Business Lab d.o.o., ili bilo koje povezano ili zavisno pravno lice ili podružnica, zaposlenik ili menadžer, kao i bilo treća strana angažovana od Ideas Business Lab d.o.o. u kreiranju, proizvodnji ili instalaciji te održavanju Stranice, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu štetu, izravnu, neizravnu ili posledičnu štetu, kao ni bilo koju drugu štetu proizašlu iz korišćenja ili povezane s korišćenjem Stranice ili njenog sadržaja, bez obzira je li šteta temeljena na ugovoru, izvanugovornom odnosu ili deliktu, čak i unatoč upozorenju da bi šteta mogla nastati.

Imajte na umu da neke okolnosti i nadležnost određenih državnih organa ne dopuštaju oslobađanje od odgovornosti za određene štete, pa stoga neki od gore navedenih izuzetaka možda neće važiti za vas.

Poveznice na web stranice trećih strana

Stranica sadrži poveznice na druge internet stranice čiji vlasnik ili korisnik nije Ideas Business Lab d.o.o. Takve poveznice pružaju se isključivo radi pružanja više informacija.

Ideas Business Lab d.o.o. ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili sigurnost tih Stranica. Ideas Business Lab d.o.o. ne kontroliše sadržaj niti proizvode ili usluge dostupne na tim internet stranicama. Ako uspostavite poveznicu prema takvim internet stranicama putem veze na našoj internet stranici, činite to na vlastiti rizik i bez pristanka Ideas Business Lab d.o.o.

Privatnost

Svi lični podaci (npr. vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Stranici putem e-maila ili na bilo koji drugi način biće korišćeni od strane Ideas Business Lab d.o.o. u skladu sa Pravilima privatnosti Stranice.

Bilo koje druge poruke ili materijali koje prenesete na Stranicu, poput pitanja, komentara, prijedloga, itd., neće se smatrati poverljivim informacijama i neće biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Ideas Business Lab d.o.o. zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, zabraniti vam pristup ovoj Stranici ili bilo kojem dijelu iste bez prethodne najave.

Izmene/Revizija uslova korišćenja

Ideas Business Lab d.o.o. zadržava pravo izmene Uslova korišćenja bez prethodne najave. Svaka promena Uslova korišćenja biće istaknuta na početku ove stranice. Automatski ćete biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, st

oga biste povremeno trebali posetiti ovu stranicu kako biste se upoznali sa trenutnim uslovima korišćenja. Ne možete samostalno menjati ove uslove korišćenja osim ako Ideas Business Lab d.o.o. izričito pristane na to.