Uslovi korištenja

Hvala vam što posjećujete službenu web stranicu Unity84. Vaš pristup i korištenje Unity84 web stranice (u daljem tekstu: Stranica) podložni su uvjetima korištenja i važećim zakonima koji uređuju ovu oblast.

Pristup Stranici podložan je sljedećim uvjetima i odredbama:

Uvjeti korištenja informacija

Sve informacije dostupne na ovoj Stranici isključivo su informativne svrhe i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim stranama.

Informacije objavljene od strane Ideas Business Lab d.o.o. (adresa: ul. Radnička bb, Novo Sarajevo, Kanton Sarajevo; e-mail: info@unity84.com) na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku unosa. Ideas Business Lab d.o.o. može u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodavati nove informacije na ovoj internet prezentaciji.

Vlasništvo nad sadržajem

Cijeli sadržaj, uključujući tekstove, logotipe, grafike, slike, audio materijal i ostali materijal na Stranici (u daljnjem tekstu: sadržaj) autorsko je pravo Ideas Business Lab d.o.o. ili je postavljen na Internet Stranicu uz dozvolu vlasnika ili ovlaštenog nositelja prava. Korištenje sadržaja, osim kako je opisano u ovim uvjetima korištenja, strogo je zabranjeno bez pisanog dopuštenja vlasnika sadržaja. Ideas Business Lab d.o.o. će zaštititi svoja autorska prava, prava intelektualnog vlasništva i druga povezana prava, kao i druga prava, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, uključujući krivično gonjenje.

Ograđivanje od odgovornosti

Korištenjem ove Stranice pristajete koristiti je na vlastiti rizik. Ideas Business Lab d.o.o., ili bilo koje povezano ili ovisno pravno lice ili podružnica, zaposlenik ili menadžer, kao i bilo treća strana angažirana od Ideas Business Lab d.o.o. u kreiranju, proizvodnji ili instalaciji te održavanju Stranice, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu štetu, izravnu, neizravnu ili posljedičnu štetu, kao ni bilo koju drugu štetu proizašlu iz korištenja ili povezane s korištenjem Stranice ili njenog sadržaja, bez obzira je li šteta temeljena na ugovoru, izvanugovornom odnosu ili deliktu, čak i unatoč upozorenju da bi šteta mogla nastati. Imajte na umu da neke okolnosti i nadležnost određenih državnih organa ne dopuštaju oslobađanje od odgovornosti za određene štete, pa stoga neki od gore navedenih izuzetaka možda neće vrijediti za vas.

Poveznice na web stranice trećih strana

Stranica sadrži poveznice na druge internet stranice čiji vlasnik ili korisnik nije Ideas Business Lab d.o.o.. Takve poveznice pružaju se isključivo radi pružanja više informacija. Ideas Business Lab d.o.o. ne kontrolira i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili sigurnost tih Stranica. Ideas Business Lab d.o.o. ne kontrolira sadržaj niti proizvode ili usluge dostupne na tim internet stranicama. Ako uspostavite poveznicu prema takvim internet stranicama putem veze na našoj internet stranici, činite to na vlastiti rizik i bez pristanka Ideas Business Lab d.o.o.

Privatnost

Svi osobni podaci (npr. vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Stranici putem e-maila ili na bilo koji drugi način bit će korišteni od strane Ideas Business Lab d.o.o. u skladu s Pravilima privatnosti Stranice.

Bilo koje druge poruke ili materijali koje prenesete na Stranicu, poput pitanja, komentara, prijedloga, itd., neće se smatrati povjerljivim informacijama i neće biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Ideas Business Lab d.o.o. zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, zabraniti vam pristup ovoj Stranici ili bilo kojem dijelu iste bez prethodne najave.

Izmjena/Revizija uvjeta korištenja

Ideas Business Lab d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave. Svaka promjena Uvjeta korištenja bit će istaknuta na početku ove stranice. Automatski ćete biti obavezani novim uvjetima korištenja sadržanim u izmjenama, stoga biste povremeno trebali posjetiti ovu stranicu kako biste se upoznali sa trenutnim uvjetima korištenja. Ne možete samostalno mijenjati ove uvjete korištenja osim ako Ideas Business Lab d.o.o. izričito pristane na to.